Tuesday, October 6, 2009

"munTEEN INA"

A. Ang Teenage Pregnancy

Isa ang Pilipinas sa mga bansang my malaking populasyon at sa pagdaan ng panahon ay patuloy ang paglobo nito.Ayon sa census ang populasyon ng Pilipinas nuong taong 2000 ay nasa 76.50 milyon at umabot sa 88.57 milyon nuong 2007 na nangangahulugan ng 2.04 porsyento ng pagtaas ng populasyon mula 2000-2007.

Isang salik dito ay ang pagsabak ng mga kabataan sa premarital sex nang hindi gumagamit ng natural at artipisyal na fammily planning na nagiging sanhi ng maagang pagbubuntis nga mga kabataang babae na may edad na 13-18.


B. Dahilan ng Teenage Pregnancy

1. KAKULANGAN SA EDUKASYON - Kakulangan sa kaalaman sa mga tamang gawain dahil mababa ang antas na pinag-aralan.

2. PEER PRESSURE - Ang mga kaibigan ang kadalasan nguudyok sa mga kabataan na gumawa ng maling desisyon,kasama na din dito ang premarital sex.nagsasanhi ito ng maling landas.

3. KAHIRAPAN - Kahirapan din ang sanhi ng problema sa pamilya na siya namang nagdudulot ng pagrerebelde ng kabataan.

4. MEDIA - Ang internet,telebisyon etc. ay dahilan ng pagkamulat ng kaisipan ng mga kabataan sa sex,hindi ito maiiwasan dahil patuloy ang paglaganap ng impormasyon ukol sa sex.

5. EMOTIONAL BLACKMAIL - Ginagamit ito ng mga kalalakihan sa kababaihan kung saan napapatunayan ang pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipagtalik.


C. Epekto ng Teenage Pregnancy

1. PISIKAL, MENTAL, EMOSYONAL AT SIKOLOHIYAL NA SULIRANIN - Dulot ng teentage pregnancy sa mga kaanak,magulang at sa mga bata.Dahil sa hidi handang katawan at kakulangan sa kaalaman ng kabataang ina malaki ang posibilidad na magkaroon ng premature birth,at iba pang koplikasyon sa pisikal at mental.


2. SAKIT NA KAUGNAY SA TEENAGE PREGNANCY - maraming sakit sa katawan ang na pwede makuha sa maagang pagbubuntis katulad ng(chronic diseases,respiratory diseases at body impairments). Lalu n ang STD o sexually transmitted diseases.


3. PAGKASIRA NG KINABUKASAN - ang mga maagang nag-bubuntis ay maaring magdulot nang sapilitang pagtigil ng kabataan sa pagpasok sa paaralan,Ang sapilitang paghinto ng pagaaral ay nagdudulot ng pagkasira ng magandang kinabukasan.


D. Solusyon sa Teenage Pregnancy

1. CONTRACEPTIVES AT FAMILY PLANNING - Ang paggamit ng condom o birth control pills at iba pang contraseptives ay isang uri ng pagpigil ng maagang pagbubuntis,Ngunit ang pinakamagandang paraan ay ang family planning.


2. PAGPAPATIBAY NG RELASYON - mahalagang panatilihing buo ang relasyon ng teenage sa pamilya,panatilihin ang pananampalataya,at panatilihing nakatutok sa pagaaral.


3. PAGTUTURO SA KABATAAN SA SEKSWALIDAD - ang pagkakaruon ng awareness programs tungkol sa edukasyon sa sex at kung papaano mahahawakan ang adolescent period ng mabuti ay makakatulong ng malaki para matigil ang pagkakaruon ng maagang pagbubuntis at ang pakikisuong ng mga kabataan sa premarital sex.


“Believing that true love waits, I make a commitment to God, myself, my family, my friends, my future mate, and my future children to a lifetime of purity including sexual abstinence from this day until the day I enter a biblical marriage relationship.”


Post by: Arhien D.C.
Villarin

0 comments:

Post a Comment