Thursday, October 8, 2009

Pre - Marital Sex: Ugat ng Sex Education

Ang pre-marital sex ay isang uri ng sexual intercourse na kinasasangkutan ng isang tao o ng mga taong hindi pa naikakasal. Ito ay pangkalahatang katawagan na pantukoy sa mga kabataan kasama na ang mga teenagers na ikakasal din naman balang araw subalit maagang nasasangkot sa isang sexual activity bago pa man din sa tamang panahon.

Ang iba’t-ibang kultura sa loob at labas ng bansa ay mayroong sari-saring pananaw sa moralidad ng sex ng mga hindi pa naikakasal. Ang iba’y sinasabing ang sex ay optional o depende sa tao kung pipiliing maagang masangkot sa nasabing aktibidad ngunit ang iba’y mariing itinatanggi ang sex sa mga hindi pa naikakasal.

Sa mga nakalipas na taon, ang moralidad sa pre-marital sex ay naging isang malaking usaping pampulitika sa United States at ang pag-uusap nila laban sa pre-marital sex ay ang pangunahing pundasyon ng abstinence-only sex education , ang programang sinuportahan ng dating pangulo ng Amerika na si George W. Bush at ng ilang konserbatibong miyembro ng Kongreso ng United States. Subalit ang alituntuning ito ay hindi pinaboran ng ibang grupo tulad ng Planned Parenthood at ng marami pamg maka-progresibong miyembro ng kongreso. At ang pagtatalo ukol sa abstinence-only neducation ang siyang nagdala sa isyu ng pre-marital sex bilang mitsa ng pagkakaroon ng away at hidwaan ng iba’t-ibang kultura.

Kung dito sa Pilipinas ang pagbabasehan, mataas ang porsyento ng pre-marital sex. Isa sa apat na Pilipino edad 15-24 ang nasasangkot sa nasabing isyu, ayon sa pag-aaral ng UP Population Institute. Ayon sa Pag-aaral sa taong ito ay sinasabing aabot sa 4 na milyong kabataan ang sangkot sa pre-marital sex na mayroon di umanong 30 porsyentong responde ang ginagawa ito sa loob ng sariling pamamahay, samantalang 18 porsyento ang ginagawa naman ito sa loob ng mga motel at hotel.

Malaki ang naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagang pagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magiging dahilan ng paglaganap ng kahirapan. At ang mga ito ang nagsilbing ugat ng sex education.

Ang mga nasabing impormasyon ang nagpapatunay na mahirap ng pigilan ang pre-marital sex. Lalo na at laganap na ito hindi lamang sa ating bansa ngunit pati na rin sa buong mundo. Ang magagawa na lamang natin ay bigyan ang mga kabataan ng sapat na kaalaman sa pagsasagawa nito upang di na makadagdag pa sa populasyon, maagapan ang kahirapan at masupil ang iba’t-ibang sakit mula sa pakikipagtalik. Ang sex education ang responsable dito sapagkat mapadadali nito ang maselang usapan sa sex kung ang mga magulang o ibang tao ang magtuturo sa kabataan. Para naman sa mga bata, marapat na sila’y hubugin ng kanilang mga magulang sa konserbatibong pamumuhay ng mas mapadali ang pag-iwas sa maselang gawain tulad ng nababanggit.


Post by: Mylene Mariano

0 comments:

Post a Comment